FOKSUK
WEER
CHESS
PUZZLE
GAMES

woensdag 6 juli 2011

Lage overdrachtsbelasting: de minnen en plussen

De verlaging van de overdrachtsbelasting moet de huizenmarkt in beweging brengen. Maar wie profiteert er: kopers, verkopers of allebei een beetje?

De tijdelijke verlaging van de overdrachtsbelasting voor eigen woningen, die het kabinet afgelopen week aankondigde, zet kopers en verkopers op scherp.

De heffing voor kooptransacties bedraagt een jaar lang twee in plaats van zes procent. De regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 15 juni 2011 en eindigt op 1 juli 2012.

Door de specifieke tijdsspanne die het kabinet aan de lagere overdrachtsbelasting heeft gekoppeld, profiteren verschillende groepen kopers en verkopers op verschillende momenten. Z24 inventariseert.

1) Overdracht ná 15 juni 2011: koper wint
De groep huizenkopers die vóór 15 juni dit jaar een voorlopig contract heeft getekend waarbij de overdracht ná 15 juni plaats vindt, zit op rozen.

De verlaging van de 'verhuisboete' heeft voor deze groep kopers geen invloed meer op de onderhandelingen over de prijs, zodat het volle voordeel naar de koper gaat. De verkopende tegenpartij vist volledig achter het net.

De totale omvang van dit kopersvoordeel is aanzienlijk. In de eerste drie maanden van dit jaar werden in totaal zo'n 29 duizend woningen verkocht. Tweedekwartaalcijfers worden donderdag 7 juli gepubliceerd door makelaarsclub NVM.

Als je uitgaat van ongeveer 30 duizend verkopen per kwartaal en een maand doorlooptijd tussen koop en overdracht, gaat het al gauw om 10 duizend woningen waar de lagere overdrachtsbelasting een volledig kopersvoordeel is. Bij een gemiddelde verkooprijs van 227 duizend euro komt de vier procent korting dan neer op een geschenk van zo'n 90 miljoen euro aan kopers die een overdrachtsdatum ná 15 juni hebben - een grove schatting uiteraard.

2) Lastig verkoopbaar: beide voordeel
De tijdelijke verlaging van de overdrachtsbelasting pakt verschillend uit, naar gelang huizen makkelijk of juist niet zo eenvoudig verkoopbaar zijn.

Voor woningen die al langer op de markt staan en lastiger te verkopen zijn, geldt dat verkopers door de fiscale korting iets minder met de prijs hoeven te zakken. Kopers krijgen er immers gratis financiële speelruimte bij. Het voordeel van de lagere overdrachtsbelasting wordt zodoende verdeeld tussen koper en verkoper.

Om welk deel van de markt gaat het hierbij? In totaal stonden er in het eerste kwartaal van dit jaar 192 duizend woningen te koop, waarvan 142,5 duizend bij NVM-makelaars. Bij het NVM-bestand ging het in 53 procent van de gevallen om appartementen en vrijstaande woningen.

De NVM houdt bij hoelang woningen al te koop staan. Uit deze grafiek (1) valt op te maken dat bijna de helft van de woningen begin dit jaar negen maanden of langer te koop stond. Duidelijk is dat dit huizen zijn waar de koper meer onderhandelingsmacht heeft.

3) Courante woningen: verkoper staat sterker
Er zijn echter nog steeds woningen die redelijk snel verkopen. Uit bovengenoemde grafiek blijkt ook, dat meer dan de helft van de aangeboden woningen minder dan negen maanden te koop staat en eenvijfde minder dan drie maanden.

Een andere manier om hiernaar te kijken is de analyse van het verschil tussen de oorspronkelijke vraagprijs en de verkoopprijs. Dat wordt weergegeven in deze grafiek (2) van de NVM.

Bij woningen die binnen drie maanden zijn verkocht, zakten verkopers gemiddeld zo'n 4 procent met de vraagprijs. Huizen die binnen drie tot zes maanden een koper vonden, zagen de vraagprijs gemiddeld zo'n 6 procent dalen.

Bij de meer courante huizen liggen de kansen van verkopers om mee te profiteren van de lagere overdrachtsbelasting beter, dan bij huizen die langer dan een halfjaar te koop staan en waar vraagprijzen veel harder zijn gedaald.

4) Deadline: 1 juli 2012
Per 1 juli 2012 gaat de overdrachtsbelasting in principe weer met vier procentpunt omhoog naar zes procent.

De onderhandelingsbalans zal in de lente van 2012 voor relatief aantrekkelijke huizen overhellen naar de verkopende partij. Kopers hikken immers tegen een duidelijke deadline aan: vanaf medio 2012 betalen ze de volle vier procent extra.

5)Speculatie: permanente verlaging
Sommige woningmarktspecialisten gaan ervan uit dat het kabinet een politiek spelletje speelt. Op de site van de NVM zegt hoogleraar Piet Eichholz bijvoorbeeld: "Minister Donner heeft aangekondigd dat deze maatregel voor een jaar van kracht is, maar ik denk dat dit blijvend is. De huizenprijzen zullen zich aanpassen. Geen politicus draait deze maatregel dan nog terug."

Daar staat een duidelijke uitspraak van premier Rutte tegenover, die huizenkopers adviseert er niet op te gokken dat de overdrachtsbelasting langer op twee procent blijft: "Ik zou het risico niet nemen'', aldus Rutte afgelopen vrijdag.

Ga je ervan uit dat Rutte dit meent, dan slaat de onderhandelingsmacht op de woningmarkt in de tweede helft van 2012 weer over naar kopers, die hun kosten met vier procentpunt zien stijgen en zullen aansturen op lagere vraagprijzen. [Z24]

0 reacties :

Een reactie posten