FOKSUK
WEER
CHESS
PUZZLE
GAMES

dinsdag 20 september 2011

Nederland kan het schudden met Rutte

Honderdduizenden Nederlanders gaan er in koopkracht verder op achteruit dan ze al dachten. Veel gezinnen met kinderen, chronisch zieken, oudere werknemers en ambtenaren met een middeninkomen leveren in 2012 5 tot 10% in.

De vakcentrale MHP berekende zogenoemde koopkrachtplaatjes voor mensen die met meerdere maatregelen uit de Miljoenennota geconfronteerd worden. Mensen met een midden- of hoger inkomen en mensen met een AOW voelen de maatregelen het meest in hun portemonnee.

De MHP houdt bij de berekeningen (pdf) een slag om de arm, omdat niet duidelijk is hoe de economische crisis zal doorwerken op de financiële situatie van mensen. Ook is niet bekend hoe kleinere overheden om zullen gaan met tekorten op de begroting. Volgens de MHP is echter niet waarschijnlijk dat het beeld positiever zal zijn dan hieronder is voorgesteld.

Alleenverdieners
Vooral gezinnen die van één middeninkomen leven, krijgen minder te besteden. Het maakt daarbij weinig uit of een gezin kinderen heeft.

Alleenstaanden
Alleenstaanden met kinderen krijgen een hoger kindgebonden budget voor de eerste twee kinderen en ook de combinatiekorting gaat voor hen omhoog. De eigen bijdrage voor kinderopvang, waar alleenstaanden met kinderen juist veel gebruik van maken, gaat echter ook omhoog. Daardoor krijgen ze minder te besteden.

Tweeverdieners
De tweeverdieners gaan erop vooruit als ze anderhalf tot twee keer modaal verdienen. Dat komt doordat de kindregelingen hoger uitpakken, maar ook door een verschuiving in de belastingtarieven.

Tweeverdieners met een hoger inkomen gaan er juist op achteruit.
In bovenstaande berekeningen is nog geen rekening gehouden met de effecten van de maatregelen op specifieke huishoudens. Een paar van die maatregelen die grote groepen treffen, staan hieronder uiteengezet:

Ambtenaren
Ambtenaren gaam er meer op achteruit, omdat hun lonen komend jaar worden bevroren. Dat betekent dat ambtenaren die modaal en meer dan modaal verdienen, er in koopkracht 1 tot 1,6% extra op achteruit gaan.

Mensen met een spaarloon
Doordat de spaarloonregeling wordt afgeschaft, gaan vooral werknemers met een laag inkomen, die deelnamen aan de spaarloonregeling, erop achteruit. Voor mensen die minder dan modaal verdienen, daalt de koopkracht door deze regeling met 1,8%. Dat neemt af tot 0,9% voor werknemers die twee tot drie keer modaal verdienen.

Mensen met kinderen op de kinderopvang
Zoals het kabinet al eerder aankondigde, wordt er flink bezuinigd op de kinderopvang. Als twee kinderen drie dagen per week naar de dagopvang gaan, betekent dat een daling van 2,7 tot 3,2% in de koopkracht. Gezinnen met een laag inkomen worden daarbij het minst geraakt, gezinnen met 1,5 tot 2 keer modaal het hardst.

Bekijk het hele document:

0 reacties :

Een reactie posten