FOKSUK
WEER
CHESS
PUZZLE
GAMES

maandag 17 oktober 2011

Kamer van Koophandel: zin of onzin?

Wanneer moet je je inschrijven bij de Kamer van Koophandel (KvK)? Wat kost het en wat levert het je op? Alles wat ondernemers moeten weten over de Kamer van Koophandel.

Ben je verplicht om je in te schrijven bij de Kamer van Koophandel?
Zodra je ondernemer wordt, ben je verplicht in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Het geldt sowieso voor elke bv, vereniging of stichting. Start je een eenmanszaak, vennootschap onder firma of maatschap, dan is de inschrijvingsverplichting afhankelijk van het feit of je aan het ondernemerscriterium voldoet.

Je bent ondernemer als je goederen of diensten levert, winst wil maken, meer dan één opdrachtgever hebt en eigen baas bent.

Let op: vroeger hoefden veel mensen met vrije beroepen, zoals advocaten, zich niet in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Inmiddels moet dat wel.

Je moet je inschrijven bij een van de twaalf regionale Kamers van Koophandel. Niet jouw woonplaats maar de vestigingsplaats van je onderneming bepaalt bij welke Kamer van Koophandel je moet inschrijven.

Wanneer moet je je inschrijven bij de Kamer van Koophandel?
Dat komt precies. Het moet in de periode van een week vóór de start van je onderneming tot een week na de start.

Hoe gaat het inschrijven in z'n werk?
Bij stichtingen, verenigingen en bv's verzorgt de notaris de inschrijving; in andere gevallen moet je je in persoon melden. Vaak moet je daarvoor een afspraak maken. Check dat bij de Kamer van Koophandel in jouw regio.

Wat is het nut van de Kamer van Koophandel?
De inschrijving in het handelsregister vergemakkelijkt het zakendoen. Je kunt eenvoudig checken wie de directie vormt van het bedrijf waar je zaken mee doet.

Vaak kun je ook zien (als er één aandeelhouder is), wie de eigenaar is van het bedrijf. Bij grotere bedrijven kun je ook jaarcijfers inzien en zo een indruk krijgen van de omvang en gezondheid van het bedrijf. Maar de Kamer van Koophandel geeft je geen analyse van de cijfers, noch een actuele stand van zaken. Daarvoor zijn weer gespecialiseerde bureaus als Graydon en Dun & Bradstreet.

Wat kost de Kamer van Koophandel?
Dat verschilt per type bedrijf en per regio omdat de 12 regios's elk hun eigen toeslag rekenen voor hun activiteiten voor het stimuleren van de economie in hun gebied.

Bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam bijvoorbeeld betaalt een zzp'er met een eenmanszaak 38,88 euro en een bv 121,04 euro. Bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam zijn die bedragen 46,52 euro respectievelijk 143,96 euro (tarieven 2011).

De contributie moet je jaarlijks voldoen.

Overigens wil het kabinet de jaarlijkse contributie vanaf 2013 afschaffen.

Wat krijg ik van de Kamer van Koophandel?
Een deel van de diensten is gratis, zoals veel voorlichting voor starters. Ook andere praktische informatie, bijvoorbeeld over wet- en regelgeving of over marketing is voor ingeschreven ondernemers kosteloos te raadplegen. Voor veel ander zaken moet je betalen. Bijvoorbeeld voor een uittreksel uit het handelsregister - ook als dat je eigen bedrijf betreft. Dat heb je vaak nodig bij het aanvragen van bijvoorbeeld een telefoonabonnement.

Ook inzage in het handelsregister kost geld. Net als de vele seminars over bijvoorbeel bedrijfsopvolging. Maar de bedragen hiervoor zijn relatief laag.

Slimme ondernemers checken eerst of een Kamer van Koophandel het antwoord op hun vraag heeft vóór ze een dure adviseur diezelfde vraag stellen.

Klopt het dat de Kamers van Koophandel worden opgeheven?
Ja, in zoverre dat de regionale besturen verdwijnen. Vanaf 2012 al gaan ze op in één nieuwe organisatie. Samen met de huidige organisatie Syntens. Ze wordt dan niet meer door contributies van ondernemers betaald, maar door alle belastingbetalers. Maar de functies van de Kamer blijven. [Z24]

0 reacties :

Een reactie posten