FOKSUK
WEER
CHESS
PUZZLE
GAMES

vrijdag 30 december 2011

De fiets is zo gek nog niet

Hoe ziet 2012 eruit voor de automobilist en de treinreiziger? De verkeersboetes gaan omhoog en de aanschaf van een benzineslurpende auto wordt duurder. En het papieren treinkaartje gaat zijn laatste jaar in.

Hogere verkeersboetes zijn misschien wel de meest opvallende maatregel waar automobilisten komend jaar mee te maken krijgen. Daarnaast wordt ook komend jaar meer ingezet op milieuvriendelijk rijden.

Zo wordt de aanschaf van benzineslurpende auto's zwaarder belast, terwijl zuinig rijden wordt beloond. Veel belastingmaatregelen gaan overigens pas in juli in. Wat kunnen automobilisten en treinreizigers komend jaar verwachten?

Motorrijtuigenbelasting
De tarieven van de motorrijtuigenbelasting (MRB) worden aangepast aan de inflatie: ze gaan met 1,7 procent omhoog. Voor een gemiddelde benzineauto komt dit neer op een tariefstijging van 4 euro per jaar en voor de gemiddelde dieselauto op een verhoging van 16 euro.

De vrijstelling voor deze belasting voor zeer zuinige auto's blijft komend jaar nog bestaan.

Motoren
Motorrijden wordt wederom duurder. De MRB voor motoren gaat in januari met 6 procent omhoog, ofwel 4 euro per jaar. In 2013 komt daar nog eens 12 procent bij.

Oldtimers
De vrijstellingsgrens voor oldtimers voor de MRB wordt aangescherpt, om rijden in vervuilende auto's niet te stimuleren. Auto's moeten nu minimaal 30 jaar oud zijn om van deze belasting gevrijwaard te worden. Nu ligt die grens nog op 25 jaar.

Voor auto's van voor 1991 geldt een overgangsregeling. Eigenaren van een auto die nu nog geen 25 jaar oud is moeten voortaan wel de brandstoftoeslag betalen. Voor oudere auto's blijft de bestaande vrijstelling bestaan.

BPM
De vervuiler betaalt. Dat motto gaat komend jaar nog sterker gelden, want er komt vanaf 1 juli 2012 een extra CO2-schijf waarmee de grootste brandstofslurpers extra worden belast. Deze schijf gaat gelden voor benzineauto's met een CO2-uitstoot vanaf 243 gram per kilometer en voor dieselauto's met een uitstoot vanaf 226 gram.

De jaren erna wordt deze grens naar beneden bijgesteld. Voor de meest zuinige auto's blijft een vrijstelling van de BPM bestaan. Wel gaan vanaf 1 juli 2012 de CO2-grenzen om hiervoor in aanmerking te komen wat omlaag.

Vanaf 2013 moet niet langer de catalogusprijs leidend zijn bij de berekening van de BPM, maar de CO2-uitstoot. Daar profiteren vooral kopers van dure zuinige auto's van.

Benzine versus diesel
Bij de BPM gaat de komende jaren het onderscheid in CO2-grenzen tussen benzine- en dieselauto's langzaam verdwijnen. Vanaf 2015 wordt er geen onderscheid meer gemaakt en gelden in de BPM voor benzine- en dieselauto’s dezelfde CO2-grenzen en -tarieven.

Toeslag diesel
De huidige vaste dieseltoeslag voor de BPM (ter compensatie van het accijnsvoordeel dat een dieselauto geniet) wordt vanaf 1 juli 2012 omgezet in een CO2-afhankelijke dieseltoeslag. Voor auto's met een uitstoot van meer dan 70 gram per kilometer gaat dan een extra tarief van 40 euro gelden per gram uitstoot extra.

Aardgasauto's
Aardgasauto's worden voor de BPM nu nog beschouwd als dieselauto. Vanaf 1 juli 2012 gelden voor deze wagens echter de CO2-grenzen en -tarieven voor benzineauto's. Dit leidt tot een lagere BPM.

Korting Euro-6 dieselauto's
Voor Euro-6 dieselpersonenauto's geldt komend jaar een korting op de BPM van 1.000 euro. In 2013 wordt dat bedrag gehalveerd. Vanaf 1 september 2015 is die fiscale tegemoetkoming helemaal verdwenen omdat dan de Euro-6 norm verplicht wordt.

Bijtelling leaseauto
Vanaf 1 juli 2012 worden de CO2-grenzen voor de fiscale bijtelling van 14 procent (zeer zuinig auto’s) en 20 procent (zuinige auto’s) van de auto van de zaak aangescherpt. De grenswaarden voor benzineauto's worden minder dan 103 gram CO2-uitstoot per kilometer voor het 14-procentstarief.

Voor het 20-procentstarief geldt een grens van 103 tot 132 gram. Voor dieselauto's worden de grenswaarden voor de leasebijtelling 92 gram CO2 per kilometer voor het 14-procentstarief, en tussen de 92 en 114 gram uitstoot voor het 20-procentstarief.

Als je éénmaal in een auto met een lage bijtelling rijdt, dan blijft deze 60 maanden geldig. Daarna wordt de auto opnieuw beoordeeld.

Rittenregistratie bestelauto's
Voor bestelwagens die je alleen voor zakelijke doeleinden gebruikt, hoef je volgend jaar geen rittenadministratie bij te houden. Een 'verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto' volstaat, als je met de auto per jaar niet meer dan 500 privékilometers maakt. De huidige rittenregistratie is verplicht om bijtelling voor privégebruik van een bestelauto van de zaak te voorkomen.

Hogere boetes
Wie komend jaar gepakt wordt wegens een verkeersovertreding moet dieper in de buidel tasten. Zo ben je straks 340 euro kwijt als je onterecht op een invalidenparkeerplaats parkeert, of een voetganger op het zebrapad geen voorrang verleent. Dat is nu nog 180 euro.

De boetes voor niet-handsfree bellen achter het stuur, door rood licht rijden, over een rijbaan met een rood kruis rijden en rijden over een verdrijvingsvlak, gaan met zestig euro omhoog naar 220 euro.

Wie betrapt wordt op rijden zonder gordel is straks ook 220 euro kwijt, een verhoging van twintig euro. Deze maatregel heeft grote ophef veroorzaakt; onder andere van de politiebonden.

Trein
De kosten voor een treinreis gaan vanaf januari met 2,2 procent omhoog, ter compensatie van de inflatie en extra kosten die de NS aan ProRail moet betalen voor het gebruik van het spoor. De extra kosten gelden voor treinkaartjes, reizen met de OV-chipkaart en maandtrajectkaarten.

De kosten voor zes nieuwe abonnementen blijven ongewijzigd. Dit geldt voor de volgende abonnementen: Altijd vrij, Kids vrij, Altijd voordeel, Dal voordeel, Dalvrij en Weekend vrij.

Einde treinkaartje in zicht
Dit wordt trouwens het laatste jaar dat je nog gewone treinkaartjes kunt kopen. Vanaf eind volgend jaar stapt de NS volledig over op de OV-chipkaart. [z24]

0 reacties :

Een reactie posten