FOKSUK
WEER
CHESS
PUZZLE
GAMES

woensdag 28 december 2011

Het is tijd voor de buikriem in 2012

De levensloop- en spaarloonregeling worden komend jaar afgebouwd, vanwege de invoering van de vitaliteitsregeling. Ook komt er een eind aan het opsparen van vakantiedagen en zal de gemiddelde koopkracht waarschijnlijk licht dalen. Z24 zet de belangrijkste veranderingen voor werknemers op een rij.

Komend jaar zul je waarschijnlijk wat minder te besteden hebben, want de koopkracht zal licht dalen. Ook gaan de spaarloon- en levensloopregeling op de helling en wordt het ongelimiteerd opsparen van vakantiedagen aangepakt. In een serie blikt Z24 vooruit op het nieuwe jaar, met vandaag: de veranderingen voor werknemers.

Lonen
De lonen stijgen komend jaar met gemiddeld 1,75 procent, zo blijkt uit de jongste raming van het Centraal Planbureau (CPB). Juich echter niet te vroeg: de geraamde inflatie is hoger (2 procent), zodat je er per saldo niet op vooruit gaat.
Integendeel, want volgens datzelfde CPB daalt de koopkracht van alle huishoudens met gemiddeld 1,25 procent. Vooral eenverdieners gaan erop achteruit: hun koopkracht zal waarschijnlijk met gemiddeld 2 procent krimpen.

Spaarloonregeling
Vanaf 1 januari is de Spaarloonregeling verleden tijd. Je mag dan geen geld meer inleggen voor deze belastingvriendelijke regeling. Deed je mee aan deze regeling, dan kun je het opgebouwde tegoed volledig opnemen. Maar je mag het ook laten staan op de geblokkeerde spaarrekening. Als je aan de voorwaarden van de spaarloonregeling voldoet, blijft voor deze tegoeden de vrijstelling in box 3 gelden.
De spaarloonregeling en levensloopregeling zullen in 2013 opgaan in een nieuwe regeling: vitaliteitssparen. Deze heeft tot doel te zorgen dat werknemers langer en gezonder door kunnen werken.

Levensloopregeling
Vanaf 2012 is het niet meer mogelijk om je aan te melden voor de levensloopregeling. Voor bestaande deelnemers blijft de regeling nog wel even bestaan.
Heb je op 1 januari een saldo van minder dan 3.000 euro op je levensloopregeling staan, dan mag je niet meer bijstorten en eindigt de regeling aan het eind van 2012. Je mag het tegoed dat jaar voor verlof opnemen of in 2013 onbelast doorstorten naar vitaliteitssparen. Is je saldo hoger, dan mag je nog wel bijstorten, maar over de inleg wordt geen levensloopverlofkorting meer opgebouwd.
De levensloopregeling wordt in 2013 vervangen door de vitaliteitsregeling, omdat de overheid het niet ziet zitten mensen te stimuleren om vervroegd met pensioen te gaan. Maak je al gebruik van de levensloop- of spaarloonregeling, dan kun je deze vanaf 2013 omzetten naar vitaliteitssparen.

Doorwerkbonus en arbeidskorting
De arbeidskorting voor ouderen komt te vervallen. 62-plussers hebben nog wel recht op de doorwerkbonus, een belastingkorting die is bedoeld om ervaren mensen aan het werk te houden. Deze bonus wordt komend jaar wel beperkt. Vanaf 2013 wordt deze regeling afgeschaft.

Opsparen van vakantiedagen
Een gigantisch stuwmeer aan vakantiedagen aanleggen kan niet meer. Vanaf komend jaar moet je alle wettelijke vakantiedagen (20 per jaar voor een fulltimer) binnen zes maanden na het betreffende kalenderjaar opnemen. Daarna vervallen deze. Eventuele extra vakantiedagen (bovenwettelijke dagen) vallen daarbuiten: deze blijven -net als nu- vijf jaar geldig.
Het is overigens nog wel mogelijk om in onderling overleg de vervaltermijn te verlengen. De maximale bewaartermijn van een halfjaar geldt niet voor werknemers die redelijkerwijs niet in staat waren vakantie op te nemen.

Belastingtarief
Het tarief van de eerste belastingschijf wordt met 0,1 procent verlaagd. Daarnaast worden de eerste drie belastingschijven iets verruimd.

Heffingskortingen
De algemene heffingskorting, waarop elke belastingplichtige recht heeft, stijgt van 1.987 euro naar 2.033 euro en voor 65-plussers van 910 naar 934 euro. Ook de arbeidskorting gaat iets omhoog: voor lagere inkomens met 37 euro en voor hogere inkomens met 36 euro. De verhoging van de arbeidskorting voor ouderen vanaf 57 jaar komt te vervallen vanaf 1 januari 2012. De andere heffingskortingen worden iets opgehoogd: de jonggehandicaptenkorting, alleenstaande-ouderkorting, de inkomensafhankelijke combinatiekorting en de ouderenkorting.

Minimumloon en uitkeringen
Het wettelijk minimumloon stijgt komend jaar licht, van 1435,20 euro naar 1446,60 euro bruto per maand. Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan hierdoor ook iets omhoog, omdat deze aan het minimumloon zijn gekoppeld. [z24]

0 reacties :

Een reactie posten