FOKSUK
WEER
CHESS
PUZZLE
GAMES

maandag 19 december 2011

Spam komt ondernemer duur te staan

Vanaf 1 januari 2012 wordt de regelgeving voor het versturen van e-mails met reclame, zoals nieuwsbrieven, nog strenger. Ook komt er meer controle. Ondernemers die de fout in gaan, kunnen fikse boetes opgelegd krijgen.

De Code Reclame via e-mail is van toepassing op alle ondernemers in Nederland. Uitgangspunt is dat het ongevraagd per e-mail verzenden van reclame niet is toegestaan.

In de Telecommunicatie-wet staat sinds 1 oktober 2009 al een spamverbod voor het verzenden van elektronische berichten door bedrijven, maar de Code doet daar dus nog een flinke schep bovenop.


Opvallende wijzigingen
Iedere ondernemer die ongevraagd e-mails over zijn producten en diensten aan een klantenbestand verstuurt, valt onder de werking van de Code. Vanaf 1 januari 2012 mogen zakelijke e-mailadressen dan ook alleen maar benaderd worden, nadat daarvoor toestemming is gegeven.

Je mag er bovendien niet snel vanuit gaan dat die toestemming is gegeven, dat moet uitdrukkelijk gebeuren. Zo is het opnemen van een bepaling hieromtrent in de algemene voorwaarden onvoldoende. Je moet echt kunnen bewijzen dat de ontvanger specifiek akkoord is gegaan.

Daarnaast stelt de Code extra eisen aan de herkenbaarheid. Het moet meteen duidelijk zijn dat er sprake is van reclame via e-mail én wie de afzender is. Ook worden de veel gebruikte “noreply-adressen” verboden. Ontvangers moeten volgens de Code kunnen reageren op ontvangen e-mails.

Verder moet je aan aanmelders voor een nieuwsbrief zoveel mogelijk duidelijkheid verschaffen over wat zij kunnen verwachten en hoe vaak zij een e-mail zullen ontvangen. Een eventuele attachment bij de e-mail mag niet groter zijn 150 Kb.

Ook ben je verplicht de ontvanger te attenderen op de mogelijkheid om de verzending van de elektronische berichten te laten stoppen. Dat moet kosteloos en zo simpel mogelijk zijn.

Handhaving en boetes
De Code wordt onderdeel van de Nederlandse Reclame Code, zodat hij wordt gehandhaafd door de Reclame Code Commissie en de OPTA, de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit. Op overtreding van het spamverbod staan strenge boetes, tot wel 450 duizend euro.

Bovendien heeft de Opta, de waakhond van de telecommunicatie, de handhaving van het spamverbod tot een van haar aandachtsgebieden verklaard.

De Opta heeft ook een speciale website in het leven geroepen, spamklacht.nl, waar ontvangers van spam een klacht kunnen indienen. Het is dan ook verstandig om je klantenbestand voor 2012 kritisch onder de loep te nemen. [Z24]

0 reacties :

Een reactie posten