FOKSUK
WEER
CHESS
PUZZLE
GAMES

dinsdag 24 januari 2012

Dit wordt het Nederland van premier Roemer

De Socialistische Partij is virtueel de grootste van Nederland. Wat kunnen we verwachten van kabinet Roemer 1? Hogere belastingen voor de rijken, lagere bedrijfswinsten en minder banen.

Een zuchtje economische tegenwind is voldoende om de vederlichte zwevende kiezer van uiterst rechts naar uiterst links te waaien. Vooral Nederlanders met lage inkomens gaven de afgelopen weken de PVV van Geert Wilders op in ruil voor de SP van Emile Roemer.

Volgens de laatste enquête van opperpeiler Maurice de Hond is de Socialistische Partij nu virtueel de grootste van het land. Als er nu verkiezingen zouden zijn, kreeg de SP 32 zetels, ruim twee keer zoveel als het huidige aantal. De PVV zakt er vier en zou twintig zetels overhouden.

Voor veel van de zwevers zal de sprong van PVV naar SP overigens niet zo groot voelen. Als het om sociaal-economisch beleid gaat, raken de politieke uitersten elkaar. Net als Wilders wil Roemer de pensioenleeftijd niet verhogen, de ww-uitkering niet versoberen en het ontslagrecht niet versoepelen, zo blijkt uit de verkiezingsprogramma’s van beide partijen uit 2010.

Sociaal-conservatief
Kiezers die liever niets zien veranderen op de arbeidsmarkt, kunnen dus zowel bij de PVV als de SP terecht. Het zijn beide sociaal-conservatieve partijen die niet aan verworven rechten van werknemers willen tornen.

Onzekerheid over baan, inkomen en bezuinigingen duwt kiezers richting de SP, denkt De Hond. De PVV is als gedoogpartij in de ogen van die kiezers medeverantwoordelijk voor de bezuinigingen.

Maar wie op de SP stemt krijgt natuurlijk meer dan sociaal-conservatisme. Laten we er het verkiezingsprogramma uit 2010 nog eens bij pakken. Dat blinkt uit in nivellering. In het Nederland van Roemer betalen de rijken veel meer belasting en krijgen de armen hogere uitkeringen en subsidies.

Nivelleren maar!
Het hoogste belastingtarief gaat van 52 naar 55 procent. Wie meer verdient dan 56.000 euro, draagt van iedere extra euro die hij verdient 55 cent af aan de schatkist. Boven dit tarief komt een nieuw belastingtarief van 65 procent voor topverdieners. Dat gaat gelden voor een jaarinkomen boven de 150.000 euro.

Als premier Roemer deze belastingverhoging doorvoert, kan Nederland zichzelf feliciteren met het hoogste belastingtarief ter wereld. We halen Denemarken, de huidige nummer één met een toptarief van 55,4 procent, dan ruim in.

Ondanks dat hogere belastingtarief valt de hypotheekrenteaftrek niet hoger uit, want die pakt de SP ook aan. De rente is nog maar tegen 42 procent aftrekbaar als het aan de SP ligt. De SP wil ook de hoogte van de hypotheeksom waarvoor de aftrek geldt, beperken tot 350.000 euro. Rijke Nederlanders met een flink hypotheek leveren dus fors in.

De aftrekbaarheid van de pensioenpremie wil de SP maximeren op anderhalf keer modaal (dat is pakweg 50.000 euro). Wie rijk is gaat ook meer zorgpremie betalen. Bedrijven gaan ook meer belasting betalen. Ondernemers die meer dan twee ton winst maken betalen daarover 30 procent, tegen 25 procent nu.

Minimumloon omhoog
Het geld van al deze belastingverhogingen gaat naar arme Nederlanders. Wie op het sociaal minimum zit hoeft geen zorgpremie te betalen. Het minimumloon gaat omhoog. De uitkeringen stijgen mee, en laagbetaalden krijgen een extra belastingkorting.

Nadeel van deze maatregelen is dat (hard) werken minder gaat lonen en arbeid duurder wordt. Het Centraal Planbureau (CPB) becijferde dan ook dat door de plannen van de SP de structurele werkgelegenheid in Nederland zal afnemen.

Geen van de programma’s van de andere partijen uit 2010 heeft dit negatieve effect op de hoeveelheid banen.

De bedrijfswinsten dalen met 4,5 miljard euro als de SP zijn plannen kan uitvoeren, zo schatte het CPB. Ook dat doet geen andere partij de SP na. De overheidsbegroting wordt er ook niet gezonder op. Uit de doorrekening van het CPB bleek dat de SP van alle partijen de minste verbetering van de houdbaarheid van de overheidsfinanciën boekt.

Zelfstandigen zonder personeel
Zo zijn er nog een aantal zaken die de nieuwe aanhang van de SP wellicht niet beseft. De partij wil onderzoeken hoe men zelfstandigen zonder personeel de sociale zekerheid in kan krijgen, of ze dat nu willen of niet. En misschien moeten ze zich ook maar bij een pensioenfonds aansluiten.

Verder wil de SP dat de helft van de commissarissen bij bedrijven door de werknemers worden aangewezen. Via vakbond en medezeggenschapsraad hebben werknemers blijkbaar nog niet genoeg invloed op de bedrijfsvoering. Deze vorm van arbeiderszelfbestuur zal de bedrijven stabieler maken, denkt de partij. [Z24]

0 reacties :

Een reactie posten