FOKSUK
WEER
CHESS
PUZZLE
GAMES

zaterdag 11 februari 2012

Boetes in het buitenland niet voor de poes

Ga je op reis naar het buitenland, dan is het geen overbodige luxe je in de verkeersregels te verdiepen. Deze kunnen behoorlijk afwijken van wat je in Nederland gewend bent. Dat geldt ook voor de hoogtes van de boetes. Wat kun je in de belangrijkste wintersportlanden verwachten?

Verkeersovertredingen worden in Nederland relatief zwaar bestraft, zou je zeggen; zeker na de recente verhoging van de verkeersboetes.

Toch is het lastig om een goede vergelijking te maken, want het boetebeleid in Europa verschilt sterk van land tot land. Elk land legt bovendien eigen accenten. Zo staan Zwitserland en Scandinavië erom bekend dat ze hoge boetes opleggen voor te hard rijden, door rood licht rijden en het negeren van een inhaalverbod.

Inkomensafhankelijk
Sommige landen - Zwitserland en Finland - kennen voor zware verkeersovertredingen inkomensafhankelijke boetes. Dit geldt ook voor buitenlandse toeristen. Als je weigert je inkomensgegevens door te geven, wordt van hogerhand een boetebedrag vastgesteld.

Ook de regels voor alcohol in het verkeer kunnen per land fors verschillen. In België moet je bij een alcoholpromillage van 0,5 promille 137,50 euro boete betalen, terwijl voor ditzelfde vergrijp in Italië de boete kan oplopen tot maar liefst 2.000 euro. Er zijn zelfs landen waar je helemaal geen druppel mag drinken als je in de auto stapt.

Afwijkende regels
Het is ook verstandig om je vooraf in de (verkeers)regels te verdiepen, want deze kunnen eveneens afwijken van de situatie in Nederland.

Zo gaat in Frankrijk bij regen de maximumsnelheid op de snelweg met twintig kilometer omlaag. In Duitsland weren tientallen steden vervuilende auto's uit het centrum. Alleen met een milieusticker kun je deze gebieden - Umweltzones geheten - bereiken.

Italië maakt onderscheid tussen beginnende en ervaren automobilisten. Wie nog niet zo lang zijn rijbewijs heeft, mag minder hard rijden op autowegen en snelwegen.

Flitspaalsignalering
In veel Europese landen - België, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland - is navigatie-apparatuur met flitspaalsignalering verboden. Hier kan niet alleen de TomTom onder vallen, maar ook navigatie-apparatuur op een laptop, PDA of mobiele telefoon.

Reis je door een van de bovengenoemde landen, dan adviseert de ANWB om de software op deze apparaten volledig te verwijderen. Het apparaat uitschakelen is namelijk niet voldoende, want ook het bezit van apparatuur met deze functie is verboden. Vooral Zwitserland is hier streng in, waarschuwt de ANWB.

Een ander heikel punt is het gebruik van winterbanden. Dat is in sommige landen, zoals Duitsland en Oostenrijk, verplicht.

Meer informatie over verkeersregels en boetes vind je op de website van de ANWB.

Duitsland
In Duitsland kan een boete op twee manieren worden afgewikkeld: via een Verwarnung (voor boetebedragen tussen de 5 en 35 euro) of een Bussgeldbescheid (voor boetes tussen de 40 en 750 euro).

Krijg je een Verwarnung en betaal je deze binnen een week, dan is daarmee voor jou de kous af. Betaal je te laat of niet - omdat je bijvoorbeeld de overtreding betwist - dan geldt een Bussgeldbescheid. Hier hangt een hoger boetebedrag aan vast.

Behalve een boete kun je in Duitsland ook een ontzegging van de rijbevoegdheid krijgen, van één tot drie maanden. Deze geldt alleen in Duitsland.

Daarnaast kan Duitsland strafpunten op je rijbewijs toekennen; ook aan buitenlanders. Voor veel overtredingen worden 1 tot 7 strafpunten gegeven, die in een centrale computer worden opgeslagen. Bij 18 strafpunten volgt een ontzegging van de rijbevoegdheid. In ernstige gevallen mag de politie je auto in beslag nemen.

Frankrijk
In Frankrijk worden boetes ingedeeld in vijf categorieën, afhankelijk van de ernst van de overtreding. Voor elke categorie zijn wettelijke bedragen vastgesteld.

Het hoogste bedrag in de eerste categorie bedraagt 38 euro. In de vijfde categorie ligt het maximum op 1.500 euro. Verkeersdelicten in die groep worden voorgelegd aan de rechter.

Krijg je een boete in een van de eerste vier categorieën, dan krijg je bij snelle betaling (binnen vijftien dagen) korting.

Frankrijk kent net als Duitsland een puntenrijbewijs. Bij twaalf strafpunten moet je roze papiertje inleveren.

België
Ook België werkt met tariefgroepen. Dit zijn er vier. Op lichte overtredingen, zoals het niet dragen van een gordel, rust een boete van 50 euro. Zware overtredingen, in de vierde graad (zoals links inhalen in een bocht of deelnemen aan straatraces) komen voor de rechter.

Italië
In Italië zijn de boetes voor verkeersovertredingen vorig jaar verhoogd. Voor bellen achter het stuur kun je nu maximaal 624 euro boete krijgen.

Het kan soms maanden duren voor een boete uit Italië in de bus valt. Een boete moet binnen 360 dagen na de overtreding worden toegestuurd. Is deze termijn verstreken, dan kun je met succes bezwaar aantekenen.

Net als in Frankrijk krijg je korting als je een boete snel betaalt, al mag je er hier wat langer over doen. Betaal je in Italië een boete binnen zestig dagen, dan wordt het bedrag dan gehalveerd. Je kunt dan echter geen bezwaar meer aantekenen. Na die zestig dagen - of bij aantekenen van bezwaar - moet je het volle pond betalen.

Heb je bezwaar aangetekend, dan heeft de officier van justitie 120 dagen de tijd om je bezwaar te beoordelen. Na afloop van die termijn wordt je bezwaar automatisch gegrond verklaard.

In veel Italiaanse steden zijn verkeersluwe zones aangebracht. Wie daar nietsvermoedend inrijdt, wordt geflitst en beboet. Bezit je een invalidenparkeerkaart of maak je gebruik van een parkeergarage of hotel in deze zone, dan kun je onder de boete uitkomen.

Zwitserland
In Zwitserland worden boetes voor lichte verkeersovertredingen administratief afgehandeld. Het gaat hierbij om boetes van maximaal 300 Zwitserse frank. Bij zware snelheidsovertredingen worden de vaste tarieven losgelaten en gelden inkomensafhankelijke tarieven.

Voor automobilisten die goed in de slappe was zitten, kan dat behoorlijk in de papieren lopen. De reden hiervoor is dat de Zwitserse overheid wil dat een straf voor iedereen evenveel pijn doet. Voor het vaststellen van de boete hebben ze je inkomensgegevens nodig. Geef je deze niet, dan wordt uitgegaan van een gemiddeld inkomen.

Bij zware verkeersovertredingen kan ook een rijverbod worden opgelegd, maar dit geldt alleen voor Zwitserland. Daarnaast worden bij zware overtredingen vaak extra kosten in rekening gebracht, zoals voor een gerechtelijk onderzoek en administratiekosten.

Oostenrijk
Oostenrijk kent net als Frankrijk en Duitsland een puntenrijbewijs. Na drie overtredingen kun je rekenen op een rijverbod voor Oostenrijk van minimaal drie maanden.

Als je een boete voor een kleine snelheidsovertreding direct betaalt, is de zaak gesloten, maar kun je ook niet meer in beroep gaan. In andere gevallen kan een waarborgsom vanaf 180 euro worden gevraagd. De definitieve boete wordt met dit bedrag verrekend. De boete die de rechter oplegt valt volgens de ANWB meestal duurder uit dan wanneer je direct betaalt.

In Oostenrijk zijn winterbanden verplicht. Ook moet je sneeuwkettingen in je auto hebben en deze waar nodig gebruiken. Wie zich hier niet aan houdt, riskeert een boete uiteenlopend van 35 tot 5.000 euro.

Zorg ook voor een geldig tolvignet. Als deze niet goed is aangebracht riskeer je een boete van 120 euro. Bij misbruik van het vignet kan dit oplopen tot 240 euro. Als je niet betaalt kan de boete oplopen naar 3.000 euro.[Z24]

0 reacties :

Een reactie posten