FOKSUK
WEER
CHESS
PUZZLE
GAMES

zondag 19 februari 2012

Stelen loont

Warenhuis V&D is volgens de rechtbank Amsterdam haar boekje te buiten gegaan door een stelende werknemer een schuldbekentenis te laten tekenen. Werkgevers oppassen dus, ook al is de schuld overduidelijk.

V&D is niet goed omgegaan met haar overwichtspositie als werkgever en heeft misbruik van omstandigheden gemaakt. Deze opmerkelijke uitspraak toont aan dat werkgevers zorgvuldig om moeten gaan met frauderende werknemers.

Wat waren de feiten? V&D startte in september 2010 een onderzoek naar een werkneemster die werd verdacht van diefstal uit een magazijn. Uit met geheime camera’s vastgelegde beelden bleek dat de werkneemster zich inderdaad schuldig leek te maken aan diefstal van goederen uit het magazijn.

Toen de werkneemster door twee medewerkers van V&D, waaronder een bedrijfsrechercheur, met de diefstal werd geconfronteerd bekende zij en gaf daarbij aan dat zij al zes maanden goederen stal. Volgens andere medewerkers zou het gaan om twaalf maanden.

Er werd toen direct door V&D berekend dat de totale schade 115.500 euro bedroeg. De werkneemster heeft vervolgens tijdens een gesprek een schuldbekentenis getekend waarin zij zich bereid verklaarde dit bedrag terug te betalen.

Maar toen tot invordering van het bedrag van 115.500 euro werd overgegaan, oordeelde de rechtbank dat V&D zich schuldig had gemaakt aan misbruik van omstandigheden. V&D had de werkneemster namelijk niet van tevoren gewaarschuwd waar het gesprek met haar over zou gaan.

Ze werd daardoor overrompeld en heeft zonder er over na te kunnen denken het schadebedrag voor akkoord ondertekend. Volgens de rechtbank had V&D moeten weten dat zij niet zou hebben ingestemd met dit schadebedrag wanneer zij de tijd zou hebben gekregen zich te beraden en advies te vragen.

Volgens de rechtbank had het zelfs op de weg van V&D gelegen om de werkneemster te informeren over de (juridische) gevolgen van het tekenen van deze schuldbekentenis. De vordering van is dan ook volledig afgewezen en V&D is veroordeeld in de proceskosten van meer dan 6.000 euro. [Z24]

0 reacties :

Een reactie posten