FOKSUK
WEER
CHESS
PUZZLE
GAMES

zaterdag 28 april 2012

Hypotheekrenteaftrek: einde in zicht

Als het begrotingsakkoord van de CDA, VVD, D66, GroenLinks en de ChristenUnie stand houdt, wordt de hypotheekrenteaftrek vanaf 2013 beperkt tot leningen waarbij gedurende de looptijd wordt afgelost. Wat betekent dat voor oude en nieuwe huiseigenaren? Het is nog even afwachten of het begrotingsakkoord dat de 'Kunduz'-coalitie van CDA, VVD, D66, GroenLinks en de ChristenUnie donderdag sloot, de verkiezingen van 12 september overleeft.

Maar de kans dat er daadwerkelijk een ingrijpende wijziging van de hypotheekrenteaftrek aankomt, wordt wel steeds groter. In het akkoord stelt de regering dat het van belang is om het vertrouwen op de woningmarkt te bevorderen. "De regering is daarom voornemens om de hypotheekrenteaftrek te handhaven."

Ironisch genoeg volgt hierop de aankondiging van een rigoureuze beperking van de renteaftrek in 2013. "Vanaf januari 2013 moeten nieuwe hypotheken in dertig jaar volledig en ten minste annuïtair worden afgelost om in aanmerking te komen voor de hypotheekrenteaftrek."

Annuïteitenhypotheek
Wat betekent dit in de praktijk? Eerst even iets over de annuïteitenhypotheek. Dat is een hypotheekvorm waarbij de bruto maandlasten gedurende de looptijd gelijk blijven.

De maandlasten bestaan voor deel uit rente en voor een deel uit aflossing. Aan het begin van de looptijd bestaat het grootste deel van de maandlasten uit rente en een klein deel uit aflossing. Gedurende de looptijd wordt een steeds groter deel van de maandlast opgesoupeerd door de aflossing.

Bij beperking van de renteaftrek merk je daar bij een annuïteitenhypotheek in het begin nog weinig van - je betaalt immers relatief veel rente. Naarmate het rentedeel van de maandlasten kleiner wordt, merk je het steeds meer. De netto maandlast wordt dus hoger, omdat er steeds minder aftrekbare rente is.

Z24 vernam uit goed geïnformeerde bronnen dat het kabinet niet een fiscaal aflossingsschema wil invoeren, dat aangeeft welk deel van de rente aftrekbaar is gedurende de looptijd en welk deel niet. Het plan is om de betaalde rente alleen aftrekbaar te maken voor de inkomstenbelasting in box 1, als de hypotheeklening daadwerkelijk een vorm heeft waarin gedurende de looptijd een annuïtaire aflossing wordt ingebouwd. De lening moet dus aan specifieke voorwaarden voldoen.

Fiscaal voordeel hypotheek
Volgens directeur Bas Millenaar van intermediair De Hypotheker betekent dit dat de annuïteïtenhypotheek fiscaal wordt gestimuleerd. "Het is niet zo dat je geen andere hypotheekvormen meer kunt kiezen. Maar uit onze doorrekening blijkt dat als je bij een rente van vijf procent en een lening van 250 duizend euro kiest voor volledige aflossing in dertig jaar, je netto 403 duizend euro kwijt bent. Laat je in dezelfde constructie 125 duizend euro als onafgeloste schuld over, dan heb je na dertig jaar netto 397 duizend euro betaald. Slechts een paar duizend euro minder. Het loont dus nauwelijks meer om relatief weinig af te lossen."

Millenaar wijst er verder op dat het stimuleren van annuïtaire hypotheken ertoe zal leiden dat banken minder risico lopen. Huiseigenaren zullen immers massaal tijdens de looptijd gaan aflossen. "Dit betekent ook dat de rentetarieven omlaag kunnen."

Een probleem ziet Millenaar nog wel voor starters op de woningmarkt. "De aanvangslasten bij annuïtaire hypotheken zijn duidelijk hoger dan bij andere hypotheekvormen. Starters op de woningmarkt krijgen het dus nog moeilijker. Daar moet iets voor gebeuren in de vorm van een koopsubsidie."

Oversluiten
Maar hoe zit het met huiseigenaren die hun hypotheeklening willen oversluiten omdat ze verhuizen, of omdat de rentevaste periode afloopt en ze willen overstappen naar een andere bank?

Hiervoor geldt dat iedereen met een eigen woning en een hypotheeklening per 31 december dit jaar een 'oud' geval blijft. Met oude hypothekleningen mag je overstappen naar een andere geldverstrekker, waarbij de rente-aftrek op het aflossingsvrije deel gehandhaafd blijft.

Echter, zodra je de hypotheeklening verhoogt, geldt voor het extra leningdeel het nieuwe regime. Voor het nieuwe deel van de lening moet je dus een vorm kiezen waarbij een annuïtaire aflossing wordt ingebouwd. [Z24]

0 reacties :

Een reactie posten