FOKSUK
WEER
CHESS
PUZZLE
GAMES

donderdag 26 april 2012

Uit de hoge hoed

De inkt is nog maar net droog. Maar de eerste details van het nieuwe begrotingsakkoord sijpelen al naar buiten. Belangrijk fundament van het akkoord dat CDA, VVD, D66, GroenLInks en de ChristenUnie donderdag sloten is dat het begrotingstekort van Nederland wordt teruggebracht tot drie procent in 2013. Die randvoorwaarde is blijven staan, zo stelde VVD-fractieleider Stef Blok donderdag, aldus persbureau ANP. Andere belangrijke elementen zijn de volgende, onder meer gemeld door RTL Nieuws en de NOS.
 
Pensioen
- De AOW-leeftijd gaat in 2013 met één maand omhoog. Daarna stijgt hij in stappen, tot in 2019 de pensioengerechtigde leeftijd 66 jaar is. In 2024 wordt dat 67 jaar.

Fiscaal
- Het btw-tarief van 19 procent gaat naar 21 procent. Dat wordt vanaf volgend jaar gecompenseerd met een lagere inkomstenbelasting, vooral voor werkenden met een laag inkomen
- De btw op podiumkunsten gaat juist weer terug naar zes procent.
- Zonnepanelen gaan onder het lage btw-tarief van 6 procent vallen
- Het reiskostenforfait, het belastingvrije bedrag het belastingvrije bedrag dat een werkgever voor woon-werkverkeer mag betalen, wordt verlaagd.
- Er komt een 'crisistarief' voor de hoogste inkomens. De hogere inkomens gaan in 2013 een werkgeversheffing betalen. Die eenmalige crisisheffing gaat 500 miljoen opleveren.
- De aanpassing van de hoogte van de belastingschijven voor de inkomstenbelasting aan de inflatie wordt voor de eerste twee belastingschijven geschrapt. Werknemers vallen daardoor sneller met een deel van hun inkomen onder een hoger belastingtarief.
- Banken gaan ook meebetalen. Er komt een bankenbelasting van 600 miljoen euro. Daarnaast wordt voor 430 miljoen aan geplande lastenverlichtingen geschrapt. Het zwaarder belasten van energieproducten moet het gebruik van fossiele brandstoffen beperken.
- De accijns op alcohol, frisdranken en tabakswaren gaat omhoog.

Lonen
- Voor ambtenaren (behalve in de zorg) worden de lonen twee jaar bevroren.
- Langs fiscale weg wordt loonmatiging in de marktsector bevorderd

Woningmarkt
- Nieuwe aflossingsvrije hypotheken vallen niet langer onder de hypotheekrenteaftrek.
- De huren voor huishoudens met een inkomen van 33.000 tot 43.000 euro per jaar mogen verhoogd worden met de inflatie plus 1 procent.
- Overdrachtsbelasting blijft op twee procent. Deze kopersbelasting was sinds medio 2011 voor een jaar verlaagd van zes naar twee procent, en dit blijft nu gehandhaafd.

Arbeidsmarkt
- Het ontslagrecht wordt versoepeld. De invulling hiervan is nog onduidelijk
- De eerste zes maanden van de WW-duur komen voor rekening van de werkgever. Hoogte en duur van de WW blijven overeind. De ontslagvergoeding wordt beperkt. Een deel van de ontslagvergoeding wordt gebruikt om werklozen weer aan een baan te helpen.

Gezondheidszorg
- In de gezondheidszorg moeten onder meer hogere eigen bijdragen leiden tot een bezuiniging van 1,6 miljard. Lagere inkomens worden ontzien. De invulling volgt nog, maar de 9-euro-per-recept-regel is geschrapt.

Overig
- Er komt 75 miljoen extra om de kwaliteit van leraren te verbeteren.
- Bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking gaan niet door
- Bezuinigingen op het gebied van het persoonsgebonden budget, natuur en passend onderwijs gaan niet door. [Z24

0 reacties :

Een reactie posten