FOKSUK
WEER
CHESS
PUZZLE
GAMES

zaterdag 22 december 2012

2013 staat als een huis

Voor de woningmarkt staan grote veranderingen op stapel. Zo moeten huizenkopers de hypotheek volledig en annuïtair aflossen, als ze de hypotheekrente willen aftrekken. Ook mag er minder geleend worden. Wat gaat er veranderen?

De overheid neemt allerlei maatregelen om restschulden bij huizenbezitters te voorkomen. Wie in 2013 een huis koopt, moet de lening binnen dertig jaar volledig en annuïtair aflossen om in aanmerking te komen voor hypotheekrente-aftrek. Ook worden leningen steeds verder aan banden gelegd.

Verder worden veel maatregelen verlengd die de huizenmarkt uit het slop moeten halen. Denk bijvoorbeeld aan de verlaagde overdrachtsbelasting en fiscale tegemoetkoming bij dubbele woonlasten.

Volledig aflossen
Vanaf januari moeten huizenkopers hun lening binnen dertig jaar volledig aflossen om recht te houden op hypotheekrenteaftrek. Mogelijk wordt deze regel iets versoepeld en is het ook voldoende om de helft af te lossen. Woonminister Stef Blok onderzoekt deze mogelijkheid.

Het is de bedoeling dat je de lening maandelijks aflost. Belastingvrij sparen of beleggen om de hypotheek na afloop af te lossen, is dan niet meer mogelijk, om de hypotheekrente te kunnen aftrekken.

Deze maatregel geldt alleen voor nieuwe gevallen. Ga je verhuizen of sluit je je hypotheek over, dan kun je het huidige bedrag blijven aftrekken. Over een eventueel extra leenbedrag mag je de rente alleen aftrekken als dat deel een annuïtaire of lineaire constructie heeft.

Omzetten aflossingsvrije hypotheek
Het is tot 1 april 2013 mogelijk om een bestaande aflossingsvrije hypotheek om te zetten naar een bankspaarhypotheek met behoud van hypotheekrenteaftrek. Oorspronkelijk lag de deadline op 1 januari, maar die termijn is uitgesteld.

Aftrek restschuld
Moet je je woning met verlies verkopen, dan kun je vanaf 2013 de rente over de restschuld maximaal 10 jaar van de belasting af trekken. De maatregel geldt voor restschulden die de komende vijf jaar ontstaan. De regeling staat ook open voor huiseigenaren die na verkoop een woning gaan huren.

Overdrachtsbelasting blijft laag
De overdrachtsbelasting blijft definitief op het lage niveau van 2 procent. Dit is gunstig als je een bestaande woning koopt.
Hypotheek aan banden

Het is nu nog mogelijk om een hogere hypotheek te krijgen dan de waarde van je huis. Om huiseigenaren te beschermen tegen te hoge hypotheeklasten, mag je sinds 1 augustus 2011 maximaal 106 procent van de woningwaarde lenen. Dit percentage wordt vanaf januari jaarlijks met 1 procent verlaagd, tot je in 2018 nog maar 100 procent mag lenen. Je zult in de toekomst dus eigen spaargeld moeten inzetten om bijkomende kosten voor de aankoop van een huis te financieren.

Hulp voor starters
Starters die binnen enkele maanden of jaren een salarisverhoging verwachten kunnen komend jaar een ruimere hypotheek krijgen.

Verder blijven ook komend jaar startersleningen bestaan. Huizenkopers kunnen de rente van een starterslening van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten ook onder de nieuwe hypotheekregels van de belasting blijven aftrekken.

Let wel: niet alle gemeenten bieden startersleningen aan en de voorwaarden kunnen per gemeente verschillen.

Dubbele woonlasten
Heb je een nieuwe woning gekocht, maar raak je je oude huis aan de straatstenen niet kwijt? Dan komt de overheid je ook komend jaar tegemoet. Je mag de hypotheekrente voor beide woningen tijdelijk aftrekken. Dit mag maximaal in het jaar dat je twee woningen hebt, plus de twee kalenderjaren die daarop volgen.

Mensen die in 2010 met dit probleem zijn geconfronteerd, krijgen een jaar extra respijt. Zij kunnen ook komend jaar de rente nog aftrekken.

Tijdelijke verhuur
De regeling waarbij mensen na een verhuurperiode weer recht hebben op hypotheekrenteaftrek blijft nog een jaar bestaan. Heb je je oude woning tijdelijk verhuurd, in afwachting van verkoop, dan mag je na de verhuurperiode weer opnieuw hypotheekrente aftrekken. Voorheen mocht dat niet: dan belandde je oude huis bij verhuur naar box 3 (inkomen uit sparen en beleggen) en kon deze na verhuur niet meer terugkeren in de fiscaal gunstiger box 1.

De mogelijkheid om weer terug te keren naar box 1 zou op 1 januari eindigen, maar dat is nu met een jaar verlengd. Dus als de verhuur eindigt voor 1 januari 2014 kun je onder voorwaarden de hypotheekrente alsnog weer aftrekken.

Hogere huurprijzen
Huurders die ten opzichte van hun inkomen in een te goedkope huurwoning wonen, worden komend jaar geconfronteerd met een extra huurverhoging.
Uurtje factuurtje bij hypotheekadvies

Vanaf januari mogen banken advieskosten voor het afsluiten van hypotheken niet meer via provisies versleutelen in de hypotheek. Je moet dan apart betalen voor de advieskosten. Benieuwd wat dit voor jou betekent? Lees dan dit artikel.

Toch hogere OZB
Wie hoopte minder gemeentelijke belastingen te hoeven betalen omdat de huizenprijzen ook dit jaar zijn gedaald, komt bedrogen uit. Een inventarisatie van de Vereniging Eigen Huis wijst uit dat de onroerende zaakbelasting (OZB) komend jaar met gemiddeld 2,7 procent omhoog gaat. De gemiddelde aanslag bedraagt 263 euro.

De totale gemeentelijke lasten stijgen iets minder hard: met 1,8 procent. Dit komt door een daling van de afvalstoffenheffing (voor het ophalen van je huisafval) met gemiddeld 0,6 procent. De rioolheffing stijgt met gemiddeld 4,3 procent. Een meerpersoonshuishouden is hiervoor gemiddeld 204 euro kwijt.

Lagere energiekosten
Je bent komend jaar waarschijnlijk minder geld kwijt voor energie. Grote energiebedrijven verlagen hun tarieven, vanwege onder andere een wereldwijde daling van de inkoopprijzen van gas.

Een deel van deze besparing vloeit echter naar de overheid, want iedereen moet vanaf 2013 een extra bedrag bovenop de energierekening gaan betalen.

Schenken voor woning kind
De leeftijdsgrens voor de eenmalige verhoogde vrijstelling schenkbelasting wordt verhoogd van 35 naar 40 jaar. Ouders mogen eenmalig 24.144 euro belastingvrij schenken aan hun meerjarige kind. Als het geld door het kind wordt gebruikt voor de aankoop of verbetering van de eigen woning, de afkoop van erfpacht of een studie, mag eenmalig maximaal 50.300 euro belastingvrij worden geschonken.

Nog op stapel

Nationale Hypotheek Garantie
De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wordt sinds afgelopen zomer weer afgebouwd. In juli is dit bedrag verlaagd van 350.000 naar 320.000 euro. Vanaf 1 juli volgend jaar wordt dat 290.000 euro en een jaar later 265.000 euro.

Wie kiest voor een hypotheek met NHG voorkomt dat bij gedwongen verkoop een restschuld overblijft, aangezien de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen garant staat.

Door deze constructie geven banken jou ook rentekorting.

Lagere hypotheekrente-aftrek
Een van de meest ingrijpende woningmarktplannen van het nieuwe kabinet is een stapsgewijze afbouw van de hypotheekrenteaftrek stapsgewijs van 52 procent naar 38 procent in 20142. Maar deze maatregel zal pas in 2014 ingaan. [Z24]

0 reacties :

Een reactie posten