FOKSUK
WEER
CHESS
PUZZLE
GAMES

woensdag 5 december 2012

Knoop uit je zakdoek

Knopen in je zakdoek leggen is een beproefde methode, maar niet meteen de meest efficiënte als je nog heel wat taken uit te voeren hebt. Een taakplanner is dan een betere oplossing, zeker als die de eenvoud en elegantie heeft van een tool als Task List Guru. Het hoofdvenster van Task List Guru is in drie – logische – delen opgesplitst. Links een overzicht van alle ‘todo lijsten’, rechtsboven een lijst met bijhorende taken en rechtsonder de nota’s die bij een geselecteerde taak horen.

Een nieuwe todo lijst of een nieuwe taak creëren is niet moeilijker dan een knop of een (programmeerbare) sneltoets in te drukken. Elke taak kan je een bepaalde prioriteit meegeven en je kan tevens aangeven tot welke type die behoort. De types en de bijhorende kleuren bepaal je geheel zelf. Verder kan je voor elke taak ook een datum voorzien en aan elke taak een herinnering of reminder koppelen en desgewenst van extra notities voorzien. Taken die je hebt uitgevoerd geef je dan een vinkje mee.

Naast todo-lijsten kan je overigens ook gewone lijsten creëren. Daar horen dan geen echte taken bij, maar een loutere opsomming van items. Een typisch voorbeeld zijn boodschappenlijstjes. Ten slotte kan je ook memo’s creëren: dat zijn dan weinig meer dan notitiebladen, waar geen items of taken bij horen.

Task List Guru voorziet in een eenvoudige maar efficiënte import- en exportmogelijkheid. Zo kan je taken uit bijvoorbeeld Outlook importeren, maar in feite uit elk programma dat taken in csv, tsv of txt wegschrijft. Exporteren kan naar html of csv. Vanzelfsprekend laten je todolijsten zich ook netjes afdrukken.

Handig is nog dat Task List Guru zich met een druk op de knop laat ‘uitrollen’ naar bijvoorbeeld een verwijderbaar medium als een usb-stick. Niet alleen je lijsten, maar alle nodige programmabestanden worden dan op het medium geplaatst, zodat je de toepassing en je gegevens ook onderweg bereikbaar zijn.

Via een Options-paneel kan je het programma bovendien op allerlei manieren aanpassen. Niet alleen de sneltoetsen, maar ook het uitzicht van het programma (pictogrammen, kleuren, lettertypes, …) en de aard van de reminders (een eigen geluidje bijvoorbeeld).

Kortom, Task List Guru is een eenvoudige tool en dat zien we graag voor een taakplanner. Jammer alleen dat de interface niet Nederlandstalig is. [zdnet]

0 reacties :

Een reactie posten