FOKSUK
WEER
CHESS
PUZZLE
GAMES

woensdag 15 mei 2013

Bezwaar maken tegen een belastingaanslag

Ben je het niet eens met de aanslag van de Belastingdienst? Teken dan op tijd en volgens de regels bezwaar aan. De Belastingdienst neemt je aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting in behandeling en stelt op basis daarvan een aanslag op. De inspecteur is niet verplicht om jouw aangifte te volgen en kan daar in zijn aanslag dus van afwijken. Ben je het niet eens met deze aanslag, dan kun je bezwaar aantekenen. Daarvoor gelden echter wel een paar regels.

Bezwaartermijn
Je hebt zes weken de tijd om in bezwaar te gaan tegen een beslissing van de inspecteur. Deze termijn van zes weken begint te lopen vanaf de dagtekening van de aanslag. Ben je te laat met het indienen van het bezwaarschrift, dan heeft dat grote gevolgen. De inspecteur verklaart je bezwaar dan niet-ontvankelijk. Het gevolg is dat de Belastingdienst je bezwaar als verzoek in behandeling neemt. Je staat dan minder sterk bij een eventueel geschil. Zorg dus dat je bezwaar op tijd binnen is bij de fiscus.

Verzending per post
Bij de verzending per post gelden wel iets soepelere regels. Het bezwaarschrift moet je dan binnen zes weken op de post doen en binnen een week na afloop van de bezwaartermijn moet het bezwaar ontvangen zijn bij de fiscus. De dagtekening van het bezwaar moet dus binnen de bezwaartermijn van zes weken zijn en de fiscus moet je bezwaarschrift dan binnen zeven weken binnenkrijgen. De Belastingdienst probeert dan binnen zes weken te reageren op je bezwaarschrift.

Verschoonbare termijnoverschrijding
Soms kan een bezwaarschrift dat je buiten de termijn indient toch nog ontvankelijk zijn. Er moet dan sprake zijn van een zogenoemde verschoonbare termijnoverschrijding.

De Belastingdienst accepteert deze termijnoverschrijding, als het niet op tijd indienen van het bezwaarschrift niet aan jou te wijten is. Bij een verschoonbare termijnoverschrijding moet je denken aan problemen met het postverkeer, uitzonderlijke ziektegevallen, een ernstig ongeval of de geestestoestand van de persoon. Uit de jurisprudentie blijkt dat het hierbij niet gaat om het niet doorgeven van een adreswijziging, een verblijf in een gesloten inrichting , familieomstandigheden of een tijdelijk verblijf in het buitenland. Het hangt dus erg van de omstandigheden af.

Vereisten bezwaarschrift
In het bezwaarschrift moet je wel bepaalde gegevens opnemen. Je vermeldt op het bezwaarschrift in ieder geval de datum, je naam en het adres. Daarnaast geef je aan tegen welke beslissing je bezwaar maakt en waarom je het niet eens bent met de beslissing. Vergeet niet om ook expliciet uitstel van betaling aan te vragen in het bezwaarschrift. Als laatste moet je het bezwaarschrift ondertekenen. Heb je tegen het einde van de bezwaartermijn nog niet al je bezwaarpunten op een rijtje, dan kun je ook een pro-formabezwaar indienen. Je krijgt dan extra tijd om je bezwaarschrift te motiveren. [z24]

0 reacties :

Een reactie posten