FOKSUK
WEER
CHESS
PUZZLE
GAMES

dinsdag 3 januari 2012

Top-10 beleggingstips voor 2012

Mijn tien beleggingstips zijn vooral gericht op het beschermen van een goede nachtrust, in plaats van een snelle vermogenstoename, zegt Errol Keyner van de VEB. Voorzichtigheid is geboden voor beleggers zolang de eurocrisis nog voortwoekert en de economische gevolgen ongewis zijn.

Ik ben dol op lijstjes en kan de gelegenheid niet onbenut laten om u mijn top-10 beleggingstips te presenteren voor 2012. In tegenstelling tot de gebruikelijke lijstjes met kooptips, bestaat mijn top-10 deels uit zaken waar je als belegger ver weg van moet blijven.


1. Beleg nooit met geleend geld, maar vooral niet zolang de euro en het financiële systeem wankelen. Als uw beleggingsvisie niet uitkomt, brandt u uw handen dubbel. Los ook overige schulden zoveel mogelijk af. Een goede nachtrust is goud waard.

2. Leef zuinig en vergroot uw spaarsaldo. Indien u een hoog spaarsaldo heeft, spreid het over meerdere banken die onder de Nederlandse spaardepositogarantie vallen. Mocht werkelijk paniek uitbreken op de aandelenmarkt, dan heeft u genoeg ammunitie om de koopjes af te struinen. Hiermee legt u een stevigere basis voor lange termijn vermogensaanwas.

3. Als u voorlopig nog (betaald) werkzaam wilt zijn, investeer in uw kennis en vaardigheden zodat uw marktwaarde toeneemt.

4. Wantrouw complexe financiële producten, zeker als met hoge rendementen wordt geschermd. Een waarheid als een koe, maar u zou er versteld van staan als u wist hoeveel mensen hier nog intrappen. De verbazing zal nog groter zijn wanneer u later tot de conclusie komt dat u een van hen bent.

5. Als u financiële producten koopt (of reeds in bezit heeft) om vermogen mee op te bouwen, let op de kostenstructuur. Staar u niet blind op een eventueel fiscaal voordeel. Kosten van verzekeraars of vermogensbeheerders gaan af van uw bruto rendement. Bij hoge kosten wordt u onvoldoende gecompenseerd voor het beleggingsrisico dat u - en vaak niet de verzekeraar of vermogensbeheerder - loopt.

6. Als beleggen niet uw hobby is, maar u wel de noodzaak inziet van vermogensopbouw voor de lange termijn: beleg overtollig spaargeld in een aantal passief beheerde beleggingsfondsen (trackers) met een lage kostenstructuur en beperkte omloopsnelheid binnen het fonds.

7. Als beleggen wel uw hobby is en u wilt ook in individuele aandelen beleggen, zorg dat u uw huiswerk verricht. Lees op zijn minst het jaarverslag en analyseer de jaarrekening. Probeer het winstgenererend potentieel van het bedrijf voor de komende jaren conservatief in te schatten en verdisconteer de toekomstige winsten met een ruime factor. Hoe riskanter de onderneming, hoe hoger deze factor.
Gebruik deze schattingen als basis voor een waardebepaling van het (aandeel in het) bedrijf. Vergelijk de door u geschatte waarde met de markt (koers). Als u het aandeel van een degelijk bedrijf met een korting kunt kopen, is de kans groter op een goed toekomstig rendement. Als bovenstaande onduidelijk is voor u, is het verstandig eerst uw kennis over beleggen verder te verhogen. In de tussentijd, zie punt 6.

8. Mijd beleggingen in onroerend goed, behalve wanneer de korting op de intrinsieke waarde fors is en de financiering voor de komende jaren is veilig gesteld. De afwaarderingen op veel onroerend goed zijn pas net begonnen.

9. Wees voorlopig zeer terughoudend met aandelen en achtergestelde obligaties van banken en verzekeraars, tenzij u van een gokje houdt. Wacht liever even af of de eurocrisis goed wordt opgelost.

10. Als u niet gelooft in markttiming en u wilt absoluut nu een aandeel kopen voor de lange termijn, dan lijkt Royal Dutch Shell een verantwoorde keuze. Shell heeft al een reeks van jaren gigantische bedragen geïnvesteerd in het zoeken naar gas en olie. De eerste grote resultaten hiervan zullen in 2012 zichtbaar worden. Daarnaast is Shell begonnen om de interne kostenstructuur onder handen te nemen. Hiermee zal niet alleen de financieringsbehoefte afnemen, maar ook het dividend op een hoog peil kunnen blijven. Tegelijkertijd zal de winst per aandeel - weliswaar met conjuncturele horten en stoten - structureel kunnen toenemen over het komende decennium.

Ik wens u een gezond en succesvol beleggingsjaar toe! [z24]

0 reacties :

Een reactie posten