FOKSUK
WEER
CHESS
PUZZLE
GAMES

dinsdag 19 maart 2013

Snel mappen synchroniseren

Hevel je geregeld bestanden over van je desktop-pc naar een usb-stick om die ook onderweg te kunnen benaderen en bewerken, dan wil je die data bij je thuiskomst natuurlijk snel weer gesynchroniseerd hebben. Synchredible is daarvoor een uitstekende tool. Gezien je die ook automatisch kan laten uitvoeren, laat die zich bovendien goed inzetten om regelmatig een map met data naar een andere locatie (in je netwerk?) te back-uppen.

Synchredible bestaat tevens in een commerciële Professional-versie maar het enige verschil is dat je die beroepshalve mag inzetten en dat je een beroep kan doen op technische ondersteuning.

Het programma blijkt erg eenvoudig en logisch in gebruik. Een wizard vraagt je eerst welke twee locaties je wil synchroniseren – dat kunnen overigens ook netwerkmappen zijn. Je geeft daarbij aan in welke richting die synchronisatie moet plaatsvinden: van map A naar B of omgekeerd, of in beide richtingen.

Afhankelijk van je keuze komen dan nog een hele reeks bijkomende opties beschikbaar. Zo kan je bijvoorbeeld aangeven dat je alleen nieuwere bestanden wil synchroniseren of dat je data die niet in de bronmap staan uit de doelmap wil verwijderd zien. Verder is het ook mogelijk alleen data te synchroniseren waarbij de archiefbit is ingeschakeld (die kan je dan ook automatisch laten verwijderen na de back-up) en verborgen bestanden te negeren.

Ook filters op basis van bestandsextensies ontbreken niet (bijvoorbeeld alleen bestanden met de extensie *.jpg of alle bestanden behalve die met extensies *.tmp of *.bak). Ben je alleen geïnteresseerd in bestanden die sedert de laatste x-aantal dagen zijn gewijzigd, dan hoef je dat eveneens maar aan te geven. Als je dat zo instelt, worden de NTFS-machtigingen van de data behouden tijdens het kopiëren.

Ook naar het inplannen toe geeft Synchredible veel blijk van flexibiliteit. Je kan de synchronisatie automatisch laten uitvoeren op een bepaald tijdstip, maar ook na x-aantal minuten. Alleen uitvoeren op woensdag en vrijdag? Geen probleem, en je kan zelfs aangeven dat de automatische synchronisaties maar mogen gebeuren tussen twee specifieke tijdstippen (alleen ’s nachts, bijvoorbeeld).

Verder kan je nog aangeven dat je voor of na de synchronisatie bepaalde programma’s of commando’s wil laten uitvoeren of dat je eerst een preview wil zien – een simulatie dus. Standaard verifieert Synchredible ook telkens of de kopie wel 100% correct is uitgevoerd en levert die na afloop een overzichtelijk rapport af. Vanzelfsprekend laat Synchredible je toe verschillende synchronisatieopdrachten in te plannen.

Synchredible is zoals een synchronisatie- en back-uptool hoort te zijn: eenvoudig, flexibel en betrouwbaar. [zdnet]

0 reacties :

Een reactie posten