FOKSUK
WEER
CHESS
PUZZLE
GAMES

dinsdag 20 november 2012

Kinderopvang 2013 duurder: rib uit je lijf

De inkomensafhankelijke zorgpremie mag van de baan zijn, de al in het Lenteakkoord afgesproken bezuinigingen op de kinderopvang gaan door. En die blijken behoorlijk nivellerend. Z24 nam de proef op de som voor vier modelgezinnen.

De bezuinigingen op de kinderopvang werden niet meegenomen toen het Centraal Planbureau deze maand de plannen van het kabinet Rutte 2 doorrekende. Er was immers al ver voordat Diederik Samsom en Mark Rutte eruit waren, besloten om een kwart miljard te bezuinigen op de kinderopvang.

De VVD zal het vast niet erg gevonden hebben dat het CPB die cijfers er niet meer uitlichtte, bij de recente toelichting op de koopkrachtplaatjes. De bezuinigingen op de kinderopvang blijken behoorlijk nivellerend.

Kinderopvang en koopkracht
Gezinnen met een minimumloon tot modaal zijn in 2013 niet veel meer kwijt. Heb je twee kinderen onder de vier jaar, dan kost kinderopvang een gezin tot een keer modaal hoogstens een tientje extra per maand. Maar wie iets meer verdient dan 30 duizend euro ziet zijn koopkracht serieus aangetast.

Met behulp van de rekenmodule van budgetinstituut Nibud maakte Z24 een twaalftal koopkrachtplaatjes. We gingen uit van gezinnen met 1 tot 3 kinderen die 2 dagen per week naar de opvang gaan. Bij drie nakomelingen gaat het om twee kinderen onder de vier jaar, en eentje erboven.

Kinderen onder de vier jaar maken gebruik van de dagopvang, kinderen die al naar school gaan, gaan naar de naschoolse opvang. Voor het gemak gaan we er vanuit dat de 'mamadag' en 'papadag' op woensdag en vrijdag zijn, de dagen dat veel basisschoolkinderen 's middags vrij zijn. Veel ouders nemen juist die dagen vrij, omdat ze op die dagen meer opvang zouden moeten afnemen dan op een maandag, dinsdag of donderdag.

Groter gezin, meer subsidie
Voor veel gezinnen die komend jaar met hogere kosten worden geconfronteerd, is er niet veel meer aan te doen. Maar wie nog een kinderwens heeft, zal zich wellicht achter de oren krabben.

Je krijgt relatief weinig kinderopvangtoeslag voor de uren die je eerste kind op de crèche doorbrengt. En let op, het 'eerste kind' is voor de Belastingdienst niet per se je oudste. Het is het kind dat het meeste uren maakt op de opvang. Voor het tweede en derde kind betaal je veel minder.

Meer kinderen betekent weliswaar meer kosten, maar niet evenredig. Een kind meer of minder scheelt meestal niet meer dan een paar tientjes. En dat geldt ook voor huishoudens met een hoger inkomen. Wil je een groot gezin? Vanwege de kinderopvangkosten hoef je het niet te laten.

Dure nakomertjes
Maar let op: kinderen onder de vier jaar zijn veel duurder dan oudere kinderen die alleen een paar uurtjes opvang na school nodig hebben.

Een gezin dat drie keer modaal verdient met een kind op de naschoolse opvang, is zo een paar honderd euro per maand meer kwijt als er zich een nakomertje aandient. De baby maakt immers meer uren en is meteen 'eerste kind'. Bovendien betaalt een dergelijk gezin twee keer vier jaar lang de volle mep.

Wie maximaal wil profiteren van de kinderopvangtoeslag, moet zorgen dat zoveel mogelijk kinderen dezelfde soort opvang genieten. Een zuinige vader en moeder krijgen hun kinderen het beste zo snel mogelijk achter elkaar.

Een andere belangrijke vraag voor veel gezinnen zal zijn of het loont dat een van de twee ouders stopt met werken. Dit is heel moeilijk te zeggen, maar over het algemeen zal dit niet het geval zijn.

Alleen als een van de ouders heel weinig verdient en de ander heel veel, kan stoppen een optie zijn. Met de rekentool van het Nibud kun je berekenen wat je meer zou betalen aan kinderopvang in 2013. [Z24]

0 reacties :

Een reactie posten