FOKSUK
WEER
CHESS
PUZZLE
GAMES

maandag 29 maart 2010

De economische agenda van het CDA

Het CDA wil de hypotheekrenteaftrek in tact laten, de AOW-leeftijd verhogen en werkgevers verplichten het loon van ontslagen werknemers nog een tijdje door te betalen.

ING Groep 0.20 % === AEX-index 0.04 %
Dit blijkt uit het concept verkiezingsprogramma dat maandagmiddag werd gepubliceerd. Het CDA wil de komende kabinetsperiode achttien miljard euro bezuinigen.

Wat wil het CDA precies?

Hypotheekrenteaftrek
Als het aan het CDA ligt wordt er niet getornd aan de hypotheekrenteaftrek. Wel wil de partij het scheefwonen aanpakken en de huursubsidie op een nieuwe leest schoeien. De partij wil per regio vaststellen wat de norm is voor een woning van basiskwaliteit en mensen die dat nodig hebben op basis daarvan korting geven op de huur van een woning.

AOW
De AOW-leeftijd wordt vanaf 2015 in tien jaar stapsgewijs verhoogd naar 67 jaar, als het aan het CDA ligt. Werkgevers en werknemers moeten aangeven voor welke beroepen verzachtende regelingen nodig zijn en hier met elkaar afspraken over maken.

Loondoorbetalingsplicht bij ontslag
Het CDA wil werkgevers werknemers die ontslagen zijn nog een tijdje hun loon laten doorbetalen. Hoelang, hangt af van de duur van het dienstverband. Het idee hierachter is dat de werkgever zo medeverantwoordelijk wordt voor het vinden van nieuw werk. Vindt de werknemer eerder nieuw werk dan de loondoorbetaling stopt dan delen werkgever en werknemer het bespaarde loon. Heeft een werknemer na afloop van de loondoorbetalingsperiode nog geen nieuw werk gevonden, dan krijgt hij een ww-uitkering. Deze duurt dan nog maximaal een jaar.

Ambtenaren
Het CDA pleit voor een efficiencyslag in het openbaarbestuur. De partij wil geen bestuurslagen afschaffen, maar er wel voor zorgen dat er nog maar een bestuurslaag is, die zich met een bepaald iets bezig houdt. Ook wil de partij schrappen in het aantal ministeries.

Belastingen
Het CDA is een voorstander van een vereenvoudigd belastingstelsel. De partij pleit voor een grondslagverbreding en een tariefsverlaging in zowel de loon- en inkomstenbelasting als de vennootschapsbelasting. Hoe de partij dit precies voor zich ziet, vertelt het conceptverkiezingsprogramma niet.

Om het voor bedrijven aantrekkelijker te maken te investeren met eigen vermogen, wil de partij wel een vermogensaftrek in de vennootschapsbelasting introduceren.

De partij schrijft ook een voorstander te zijn van een verschuiving van de directe naar indirecte belastingen. Dit wil zeggen dat de partij minder belasting wil heffen op arbeid en winst en meer op consumptie en milieuvervuilende activiteiten.

Loyaliteitsdividend
Het CDA vindt dat een duurzame relatie tussen aandeelhouders en bedrijven extra gefaciliteerd moet worden. “Dit kan in de vorm van loyaliteitsdividend”, aldus het verkiezingsprogramma.

Depositograntiestelsel
Het depositogarantiestelsel moet zo worden hervormd dat banken die meer risico nemen meer betalen.

Ontslagvergoedingen
Het CDA erkent de noodzaak van soberdere ontslagvergoedingen

Publieke omroep
Het CDA wil niet-exclusieve taken van de publieke omroep niet langer betalen met overheidsgeld.

Zelfstandigen
Het CDA vindt dat zelfstandigen zonder personeel toegang moeten krijgen tot adequate arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en pensioenen. [z24.nl]

0 reacties :

Een reactie posten