FOKSUK
WEER
CHESS
PUZZLE
GAMES

zaterdag 28 juli 2012

Vakantieziek: dit wordt vergoed

Je hoopt er natuurlijk niet op, maar het kan gebeuren: ziek worden op vakantie. Waar moet je op letten als je in een ander land in het ziekenhuis belandt? En worden alle zorgkosten wel vergoed? Een botbreuk, een hartinfarct of een  acute blindedarmontsteking . Sommige onfortuinlijke vakantiegangers zien hun droomreis eindigen in een ziekenhuiskamer. Hoewel de kans hierop niet groot is, is het toch verstandig hierop voorbereid te zijn voor je je koffers pakt. Anders loop je het risico met torenhoge ziekenhuisrekeningen te worden geconfronteerd.

1. Wat dekt mijn zorgverzekering?
Via je zorgverzekering ben je niet alleen in eigen land verzekerd tegen onvoorziene, noodzakelijke ziektekosten, maar ook over de grens. De basisverzekering dekt het Nederlandse tarief voor een artsenconsult, ziekenhuisopname, ambulancevervoer, operaties en andere voorgeschreven behandelingen, onderzoeken en medicijnen. Het gaat om zaken die ook in Nederland door het verzekeringspakket worden gedekt.

Dit is meestal voldoende. Maar er zijn ook landen waar medische zorg een stuk duurder is, zoals Canada en de Verenigde Staten. Alle kosten die boven het Nederlandse tarief uitkomen, moet je hier zelf betalen. Bij een ziekenhuisopname kan dat behoorlijk in de papieren lopen.

Verder moet je bedenken dat sommige andere grote kostenposten die aan een ziekenhuisopname verbonden kunnen zijn niet gedekt worden, zoals een helikoptervlucht naar het ziekenhuis, vervoer terug naar Nederland en kosten voor ziekenbezoek. Als je je hiertegen wil indekken, is het verstandig je aanvullend te verzekeren.

2. Hoe verzeker je je bij?
Bijverzekeren kan op twee manieren: via een aanvullende ziektekostenverzekering of een reisverzekering met een goede dekking voor medische hulp. Het loont de moeite om beide verzekeringen met elkaar te vergelijken. Kijk daarbij niet alleen naar de premie, maar ook naar de geboden dekking.

3. Welke van deze verzekeringen kan ik het best nemen?
Veel aanvullende ziektekostenverzekeringen hanteren een maximumvergoeding. Zij betalen bijvoorbeeld hooguit het dubbele van de kosten van een gelijkwaardige behandeling in Nederland. Dat is helaas niet altijd voldoende. Ook moet je je realiseren dat je met een aanvullende verzekering ook gedekt bent tegen allerlei zaken waarvan je waarschijnlijk geen gebruik zult maken, maar waaraan je wel meebetaalt, zoals een plaswekker of acnétherapie. Bovendien sluit je een aanvullende verzekering voor een jaar af, terwijl je bij een reisverzekering ook kunt kiezen voor een kortlopende polis.

Bij reisverzekeringen kan de dekking fors uiteenlopen per verzekeraar en per polistype (basis of uitgebreid). Ziekenvervoer terug naar huis bijvoorbeeld wordt niet altijd gedekt. Ook is letsel dat wordt veroorzaakt door bepaalde sporten, zoals duiken of skiën, soms uitgesloten van dekking. Kijk voor de zekerheid na of de volledige kostprijs van een medische behandeling wordt vergoed.

Een reisverzekering dekt ook andere zaken, zoals verlies van je bagage of een onverwachte terugreis omdat een naast familielid ernstig ziek is geworden.

4. Welke documenten heb ik nodig?
Ga je op vakantie naar een ander EU-land, Noorwegen, IJsland, Zwitserland, Macedonië, Australië of Liechtenstein? Dan is het verstandig om bij je verzekeraar een European Health Insurance Card (EHIC) aan te vragen, die tijdens je vakantie recht geeft op zorg. Met deze kaart toon je aan dat je bent verzekerd tegen ziektekosten.

De EHIC is gratis. Let wel op: deze pas is persoonlijk. Elk gezinslid heeft een eigen kaart nodig.

Een groot voordeel van deze Europese verzekeringskaart is dat je de gemaakte medische kosten niet voor hoeft te schieten. Het ziekenhuis of de arts declareert de kosten rechtstreeks bij je verzekeraar in Nederland. De verzekeraar bepaalt vervolgens aan de hand van de door jou afgesloten verzekering welke kosten worden vergoed.

Je hebt met de Europese verzekeringskaart overigens alleen recht op medische zorg die tijdens je verblijf noodzakelijk is en die niet kan worden uitgesteld tot je weer in Nederland bent.

In alle overige landen, zoals Turkije, heb je een zogeheten E111 formulier nodig om te kunnen aantonen dat je verzekerd bent. Ook dit document kun je bij je zorgverzekeraar aanvragen.

5. Wie moet ik bellen?
Als je wordt opgenomen in het buitenland, is het belangrijk dat je direct de alarmcentrale van je reisverzekering op de hoogte stelt. Deze zorgt ervoor dat de zorgkosten worden betaald en overlegt regelmatig met de arts in het buitenland over jouw situatie. Ook kan de alarmcentrale ervoor zorgen dat je eerder terug kan keren naar Nederland.[Z24]

0 reacties :

Een reactie posten