FOKSUK
WEER
CHESS
PUZZLE
GAMES

maandag 18 februari 2013

Verkeersboetes: no way

Bekeuringen voor rijden door rood en fout parkeren zijn flink verhoogd. Een terechte bon is onontkoombaar. Maar kun je bewijzen dat er een vergissing is gemaakt, dan heeft protesteren zin.

Verkeersdeelnemers tekenen ruim 300.000 keer bezwaar aan tegen opgelegde boetes, blijkt uit cijfers van het Openbaar Ministerie van 2011. In eerste instantie krijgt 13 procent van de klagers gelijk. Dertigduizend mensen nemen geen genoegen met een afwijzing van hun bezwaar en gaan naar de kantonrechter. Daar wordt nog eens een kwart in het gelijk gesteld. Dat blijkt uit cijfers die de Geldgids publiceerde. De conclusie is dus dat de aanhouder (soms) wint. Goede bewijzen zijn daarbij doorslaggevend.

Kans van slagen?
Juist omdat de boetes met ingang van dit jaar flink zijn verhoogd, loont het de moeite om tegen een onterechte bekeuring in beroep te gaan. Het is wel handig om eerst even de bezwaartest te doen, om te kunnen inschatten of een beroepschrift kans van slagen heeft. Als je bezwaar aantekent, hoef je de bekeuring nog niet te betalen. Deze regel geldt voor kleine overtredingen die vallen onder de zogenoemde Wet Mulder. Deze bekeuringen zijn herkenbaar aan een grote M op de brief van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Zorg wel dat het beroepschrift op tijd binnen is: binnen zes weken na dagtekening.

Bewijsmateriaal
Een beroepschrift is niets meer dan een nette brief waarin je uitlegt waarom je het niet eens bent met de bekeuring, ofwel: de beschikking. Goede bewijzen zijn bijvoorbeeld foto’s, getuigenverklaringen en gegevens van instanties die een rechtvaardiging vormen voor het rijgedrag. Op Mijnpolitie.nl kun je de foto van je overtreding bestellen. Rijkswaterstaat heeft statistische gegevens over het verkeer, die van belang kunnen zijn om het verhaal te onderbouwen.
Een kansrijk argument is bijvoorbeeld dat de auto of de kentekenplaten zijn gestolen. Ook als de auto al voor de overtreding was verkocht, zal de bekeuring worden ingetrokken. Soms is ook een noodsituatie reden voor vernietiging. De nood moet dan wel heel serieus en bewijsbaar zijn, bijvoorbeeld een spoedrit naar het ziekenhuis.

Geef niet op
De Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM) wijst het gros van de bezwaren in eerste instantie af. Wie overtuigd is van zijn gelijk en dat ook kan bewijzen, kan de stap naar de kantonrechter wagen. In dit stadium is het wel verplicht de boete en het griffierecht te betalen. Deze uitgaven krijg je terug als je in het gelijk wordt gesteld. De kantonrechter behandelt de zaak mondeling tijdens een zitting en nodigt ook de verkeersdeelnemer hiervoor uit. Hij of zij kan daar zichzelf verdedigen

Stappenplan
Een goed hulpmiddel bij bezwaar tegen een verkeersovertreding, inclusief voorbeeldbrief, is te vinden op de website van de ANWB. Voorkomen is natuurlijk altijd nog beter. Een blik op de hoogte van de boetes in de boetebase kan daarbij helpen.

0 reacties :

Een reactie posten