FOKSUK
WEER
CHESS
PUZZLE
GAMES

vrijdag 25 mei 2012

De kleine lettertjes in het Lente-akkoord

De hoofdlijnen waren al bekend, maar nu zijn ook de details van het Lente-Akkoord van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie ingevuld. Van subsidie voor zonnepanelen tot het hogere eigen risico in de zorg.Het begrotingspact van de zogenoemde Kunduzcoalitie van CDA, VVD, D66, GroenLinks en de ChristenUnie kwam eind april in twee dagen tot stand.

De hoofdlijn was dat het begrotingstekort in 2013 terug moest naar drie procent van het bruto binnenlands product. Zie hier voor de belangrijkste maatregelen.

Vrijdag 25 mei kwam de gedetailleerde invulling. De Volkskrant wist voor de officiële presentatie het document te bemachtigen. De krant concludeert dat mensen met een reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer 1,5 procent koopkracht inleveren, bovenop het gemiddelde koopkrachtverlies van 0,75 procent.

Lente-Akkoord en verkiezingen
Grote onzekerheid is uiteraard in hoeverre de voorgestelde maatregelen ook echt uitgevoerd worden. Dat hangt mede af van de verkiezingsuitslag van 12 september. Hebben de Kunduz-partijen na die datum geen meerderheid in de Tweede Kamer, dan kunnen lopende wetsvoorstellen door andere partijen geblokkeerd worden.

De hoofdmoot van het pakket bestaat uit 8,5 miljard euro aan lastenverzwaringen en 3,5 miljard euro aan besparingen op de uitgaven.

De nadruk op lastenverzwaringen - zoals de btw-verhoging met 2-procentpunt die 4 miljard euro oplevert - is een direct gevolg van de keuze om het begrotingstekort terug te brengen naar drie procent in 2013.

Bezuinigingen op de uitgaven, zoals bijvoorbeeld snijden in het overheidsapparaat, hebben doorgaans een langere doorlooptijd. De Kunduz-coalitie heeft daarom in eerste instantie gekozen voor maatregelen die snel geld opleveren voor de staatskas.

Details van het Lente-Akkoord
Nieuw in het pakket dat vrijdag werd gepresenteerd is vooral de meer gedetailleerde invulling van tal van maatregelen. Een overzicht

Het verhogen van de AOW-leeftijd met 1 maand per jaar vanaf 2013, levert volgend jaar al een besparing van 144 miljoen euro op.

In de zorg wordt in totaal voor 1,4 miljard euro gesneden. Grote klapper is de verhoging van het eigen risico bij de zorgverzekering tot 350 euro in 2013, die 800 miljoen euro oplevert.

Ook komt er een eigen bijdrage per ligdag in ziekenhuizen van 7,50 euro en wordt er een eigen bijdrage van 25 procent geïntroduceerd voor gehoortoestellen.

Op de huizenmarkt levert de maatregel waarbij de hypotheekrente-aftrek vanaf volgend jaar beperkt wordt tot hypotheken waarop annuïtair wordt afgelost in 2013 slechts 13 miljoen euro op. Op termijn loopt dit echter op tot 5,4 miljard euro.

De structurele verlaging van de overdrachtsbelasting bij woningverkopen, die op 2 procent blijft, kost 1,2 miljard euro.

Grote lastenverzwaringen zijn verder het afschaffen van de fiscale vrijstelling van woon-werkverkeer (1,4 miljard euro besparing), het afschaffen van gerichte vrijstellingen voor de kosten van vervoer (1,3 miljard euro), de verhoging van de inkomstenbelasting (1,2 miljard euro) en de btw-verhoging met 2 procentpunt per oktober 2012 (4 miljard euro).

Wat betreft de bezuinigingen springt de nullijn voor ambtenaren eruit met een opbrengst van 1,7 miljard euro.

De invoering van een sociaal leenstelsel voor de masterstudie wordt in ieder geval uitgesteld tot na de verkiezingen. De basisbeurs voor (master)studenten blijft gehandhaafd.

Stroom en aardgas worden duurder door de btw-verhoging van 2 procentpunt. Daarnaast gaat ook de energiebelasting op aardgas omhoog met 1,55 cent per kubieke meter. Bij een tarief van bijvoorbeeld 66 cent per kubieke meter komt dat neer op een verhoging van 2 procent.

De subsidie voor zonnepanelen wordt vanaf 1 juli 2012 in gang gezet met een budget van 20 miljoen euro. Kleinverbruikers kunnen 15 procent korting krijgen met de subsidie op de aanschaf van zonnepanelen.

Accijnzen voor sigaretten en alcohol gaan omhoog. Sigaretten worden 0,35 cent per pakje van 19 duurder. De bieraccijns gaat 10 procent omhoog (1 cent per pijpje extra) en de accijns voor wijn stijgt met 15 procent (acht cent per fles erbij).[Z24]

0 reacties :

Een reactie posten